ČO VYKUPUJEM?


TANIERE


DŽBÁNY


VÁZY


RÔZNE

AKO VYKUPUJEM?

Veľmi jednoducho. Zatelefonujte, alebo napíšte mi email.

Na základe spoločného rozhovoru sa dohodneme na ďalšom

postupe. Buďto si po keramiku prídem osobne, alebo mi ju

zašlete poštou. Platím ihneď v hotovosti, alebo prevodom

na bankový účet. Všetko záleží od našej spoločnej dohody.